Izbori Notarske komore Crne Gore

Upravni odbor Notarske komore Crne Gore je na sjednici održanoj 9. septembra 2015. godine donio Odluku o raspisivanju izbora za funkcije i članove organa NKCG shodno članu 43 Statuta Notarske komore Crne Gore i članu 29 Pravilnika o radu Skupštine Notarske komore Crne Gore.

Raspisani su izbori za :

  • Predsjednika Notarske komore Crne Gore;
  • Potpredsjednika Notarske komore Crne Gore;
  • Članove Upravnog odbora Notarske komore Crne Gore;
  • Disciplinskog tužioca Notarske komore Crne Gore;
  • Zamjenika Disciplinskog tužioca Notarske komore Crne Gore;
  • Predsjednika Disciplinske komisije Notarske komore Crne Gore;
  • Zamjenika predsjednika Disciplinske komisije Notarske komore Crne Gore;
  • Članove Disciplinske komisije Notarske komore Crne Gore;
  • Zamjenike članova Disciplinske komisije Notarske komore Crne Gore;
  • Članove Komisije za pregled finansijskog poslovanja Notarske komore Crne Gore.

Postupak kandidovanja za izbor organa Notarske komore počinje od 14. septembra 2015. godine, a završava se 30. septembra 2015. godine, u kom roku su kandidati dužni dostaviti kandidature, a izborna sjednica Skupština Notarske komore Crne Gore održaće se 31. oktobra 2015. godine.

Upravni odbor je takođe donio odluku o imenovanju Kandidacione komisije koju čine: Andrijana Vukčević predsjednik Komisije, Marina Miloševič i Darko Ćurić članovi Komisije.