Izborna sjednica Notarske komore Crne Gore

Dana 31. oktobra 2015. godine održana je Izborna sjednica Skupštine Notarske komore Crne Gore. Članovi Notarske komore Crne Gore izabrali su nove organe za mandatni period u trajanju od dvije godine, u sledećem sastavu:

  • Za predsjednika Notarske komore Crne Gore reizabran je Branislav Vukićević, notar iz Podgorice.
  • Za potpredsjednika Notarske komore Crne Gore takođe je reizabran Darko Ćurić, notar iz Podgorice.
  • Za članove Upravnog odbora Notarske komore Crne Gore izabrani su: 

              Jadranka Adžić, notar iz Podgorice

              Mira Bogić, notar iz Podgorice

              Andrijana Vukčević, notar iz Podgorice

              Danilo Jovanović, notar iz Tivta

              Rade Jovanović, notar iz Tivta

              Anđelko Milošević, notar iz Podgorice i

              Igor Stijović, notar iz Podgorice

  • Za Disciplinskog tužioca Notarske komore Crne Gore izabran je Svetozar Bogavac, notar iz Bijelog Polja.
  • Za predsjednika Disciplinske komisije Notarske komore Crne Gore izabrana je Milica Moštrokol,notar iz Kotora.
  • Za članove Komisije za pregled finansijskog poslovanja Notarske komore Crne Gore izabrani su:

Ranka Vujović, notar iz Danilovgrada

Nataša Janjušević, notar iz Nikšića i

 Dalibor Knežević, notar iz Budve