Konferencija” Okrugli sto za jugo-istočnu Evropu”

U organizaciji Notarske komore SR Njemačke (Bundesnotarkammer) održana je konferencija” Okrugli sto za jugo-istočnu Evropu” u Berlinu 0d 28 do 29 oktobra 2021. godine. Teme konferencije su bile: digitalizacija u notarijatu, sprječavanje pranja novca kao I rad notarijata u doba krize izazvane pandemijom COVID virusom.
Pored predstavnika zemalja iz okruženja, na konferenciji su uzeli učešće i predstavnici Notarske komore Crne Gore.