Održan drugi sastanak Radnog tijela za izradu Strategije reforme pravosuđa 2024-2027. godine

Dana 26. i 27. Oktobra 2023. godine, u Petrovcu je održan drugi sastanak Radnog tima za izradu Strategije reforme pravosuđa 2024-2027, sa Akcionim planom za period 2024-2025.

Tokom sastanka nastavljen je rad na izradi Strategije reforme pravosuđa 2024-2027, čije je donošenje planirano Programom rada Vlade Crne Gore do kraja IV kvartala 2023. godine.

Zaključeno je da se nakon finalizacije Nacrta strategije započne rad na izradi Akcionog plana za njenu implementaciju.

Kao član radnog tima, Notarsku komoru Crne Gore je predstavljao član Upravnog odbora Notarske komora Vuksan Sekulić.