ODRŽAN JE SEDMI SASTANAK UPRAVNOG ODBORA PROJEKTA „ODGOVORNOST I PROFESIONALIZAM U PRAVOSUDNOM SISTEMU U CRNOJ GORI

Dana 16.12.2022. godine održan je sedmi sastanak članova Upravnog odbora Projekta Savjeta Evrope na kojem su uzeli učešće i predstavnici Notarske komore Crne Gore: član UO Projekta predsjednik NKCG Darko Ćurić i sekretar NKCG, Marina Miranović. Uz zahvalnost na dosadašnjoj pomoći koju Savjet Evrope, kancelarija u Podgorici, pruža na unaprijeđenju etike i profesionalizma u notarijatu, Notarska komora je izrazila spremnost za dalju saradnju u okviru Projekta, sa fokusom na organizovanje obuka za crnogorske notare na temu etike, kao i organizovanje konferencija ili okruglih stolova uz učešće notara iz regiona na kojim bi se razmatrale aktuelne teme i problemi sa kojima se susrijeću notari u praksi.“