ODRŽAN PRVI SASTANAK UPRAVNOG ODBORA PROJEKTA SAVJETA EVROPE

“HF 7 Osnaživanje odgovornosti u prvosudnom sistemu I unapređenje prava žrtava u Crnoj Gori”.

Dana 07.03.2023. godine u organizacij Savjeta Evrope, u okviru Projekta “Horizontal facility za zapadni Balkan i Tursku“ održan je prvi sastanak Upravnog odbora projekta u okviru treće faze pod nazivom “HF 7 Osnaživanje odgovornosti u prvosudnom sistemu I unapređenje prava žrtava u Crnoj Gori”.

Sastanku je pored predstavnika svih pravosudnih institucija u Crnoj Gori, ispred Notarske komore Crne Gore prisustvovao i predsjednik Notarske komore Darko Ćurić, kao član Upravnog odbora Projekta.

Sa zadovoljstvom možemo konstatovati da se saradnja Notarske komore sa Savjetom Evrope u okviru Projekta nastavlja u naredne četiri godine sa ciljem unapređenja zakonodavnog okvira za rad pravosuđa kao i jačanja odgovornosti, integriteta i profesionalnih kapaciteta pravosudnih institucija i nezavisnih pravnih profesija.