ODRŽAN RADNI SASTANAK PREDSTAVNIKA NOTARSKE KOMORE I SAVJETA EVROPE

Dana 18.02.2021.godine u prostorijama Notarske komore održan je radni sastanak Notarske komore sa predstanicima Savjeta Evrope u okviru Projekta “Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu Crne Gore”, u sklopu zajedničkog programa Savjeta Evrope i Evropske unije “Horizontalni mehanizam za Zapadni Balkan i Tursku II”.

Sastanku su prisustvovali u ime Notarske komore: predsjednik Komore Branislav Vukićević, Jadranka Adžić, članica upravnog odbora Komore i Marina Miranović, sekretarka Komore a ispred Savjeta Evrope: Marija Vuksanović, koordinatorka Projekta i Milorad Marković, ekspert Savjeta Evrope koji je učestvovao u izradi Kodeksa notarske etike. Tema sastanka je bila dalja implemetacija Kodeksa notarske etike, koja brošura je u završnoj fazi štampanja, kao I planiranje radionica za notare u narednim mjesecima u zavisnosti od COVID situacije. Predstavnici SE su izrazili zahvalnost Notarskoj komori na posvećenosti kad su u pitanju etički principi i spremnost Komore da se usvajanjem Kodeksa realizuju strateške smjernice reforme pravosuđa i ostvare težnje notarske profesije ka postizanju evropskih standarda u pravcu jačanja pravne sigurnosti i unapređenju vladavine prava.