ODRŽAN SASTANAK SA EKSPERTIMA PROJEKTA EUROL 3

Dana 25.05.2023. godine predsjednik Notarske komore Crne Gore Darko Ćurić primio je eksperte „Projekta EUROL 3“ koji će raditi na eksternoj evaulaciji Strategije reforme pravosuđa 2019-2022.
U cilju sprovođenja nezavisne evaluacije, Ministarstvo pravde, je uz podršku Projekta EUROL 3, angažovalo međunarodnog evaluatora prof. dr. Milicu Kolaković Bojović i domaćeg evaluatora Mihaila Zečevića, koji će u saradnji sa Ministarstvom pravde izraditi Izvještaj o evaluaciji implementacije Strategije za reformu pravosuđa 2019-2022.

Predsjednik je upoznao eksperte sa dosadašnjim učešćem NKCG u izradi Strategije i njenoj implementaciji, kao i odličnu saradnju sa Ministarstvom pravde. Smatra izuzetno korisnim da se prilikom izrade nove strategije, a na osnovu izvještaja eksperata, unesu preporuke u notarijatu koji se ogledaju u poboljšanju razvijenosti elektronskog povezivanja notara, a naročito sa Centralnim registrom poreskih subjekata(CRPS), i ostalim državnim institucijama.

Projekat „EUROL 3“ obuhvatiće period od 2024 do decembra 2027.godine.