ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA UPRAVE POLICIJE, SEKTORA ZA FINANSIJSKO-OBAVJEŠTAJNE POSLOVE

Dana 15.12.2022. godine održan je sastanak međuresorne radne grupe formirane od strane Uprave policije, Sektora za finansijsko-obavještajne poslove, u vezi prezentovanja prvog Nacrta izvještaja o tehničkoj usklađenosti dostavljenog od eksperata Manivala, za procjenu primjene mjera sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (SPNFT) Manivala. Ispred Notarske komore sastanku je prisustvovala Marina Miranović, sekretar NKCG.