Održana radionica na temu „Nacrt etičkog kodeksa Notarske komore Crne Gore“

Dana 19. i 20. novembra 2020. godine u Kolašinu, održana dvodnevna radionica na temu novog Etičkog kodeksa Notarske komore, u organizaciji Savjeta Evrope, u okviru Projekta „Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu Crne Gore”. Radionici su, pored dr Velibora Koraća, sa Pravnog fakulteta u Podgorici i Milorada Markovića, eksperata SE prisustvovali predstavnici Notarske komore. Usaglašen je test Nacrta Etičkog kodeksa koji će biti dostavljen Skupštini Notarske komore na usvajanje.