ODRŽANE OBUKE ZA STUDENTE PRAVNOG FAKULTETA

U okviru Projekta „ENEMLOS“ predstavnici Notarske komore Crne Gore, notari Igor Stović i Darko Ćurić su održali predavanje za studente Pravnog fakulteta u Podgorici dana 12.12. i 19.12.2022. godine. Notar Stijović je imao izlaganje na temu „ostavinski postupci“ a notar Darko Ćurić na temu „notarski akti i ugovori o kupoprodaji“.

Dana 28.12.2022. godine notar Slavica Bošnjak je održala obuku na temu “hipoteka”