ODRŽANI IZBORI ZA ORGANE NOTARSKE KOMORE CRNE GORE

Notarskara komora je dana 30.oktobra 2021.godine održala Izbornu sjednicu skupštine na kojoj su izabrani organi komore. Za predsjednika Notarske komore, izabran je Branislav Vukićević, dosadašnji predsjednik komore, za potpredsjednika Igor Stijović, a za članove Upravnog odbora izabrani su: Adžić Jadranka, Bogavac Svetozar, Ćurić Darko, Jovanović Rade, Knežević Dalibor, Sekulić Vuksan i Andrijana Vukčević. Takođe, na sjednici su izabrani članovi Komisije za pregled finansijskog poslovanja komore: Slavica Bošnjak, Veselinka Marković i Milena Živaljević. Mandat organa komore traje od 02.11.2021. do 02.11.2023.godine.