OKRUGLI STO ZA JUGOISTOČNU EVROPU- Berlin 23. i 24. Mart 2023. godine

Na poziv Notarske komore Savezne Republike Njemačke, potpredsjednik NKCG Igor Stijović je prisustvovao Okruglom stolu za jugoistočnu Evropu koji je održan 23.03.-24.03. 2023. godine u Berlinu.

Tema seminara je bila digitalizacija u poslovanju notara ( digitalna ovjera potpisa, digitalni format notarskih akata, rad on-line notara) sa prezentacijom iskustva u ovoj materiji u njemačkom notarijatu.

Na skupu je istaknuto da je kao jedan od najvažnijih segmenata u radu notarijata dostavljanje katastru zahtjeva za promjenu prava vlasništva elektronskim putem I taj način dostavljanja se primjenjuje svugdje u regionu, osim u Crnoj Gori i na Kosovu. S tim u vezi potrebno je aktivno angažovanje Notarske komora na saradnji sa Upravom za državnu imovinu I katastar u vezi podnošenja zahtjeva za upis elektronskim putem, koji bi bio jedini način komunikacije notara sa tim organom.