ONLINE SEMINAR PREVENCIJA PRANJA NOVCA U NOTARIJATU

Notarska komora Crne Gore u saradnji sa Saveznom notarskom komorom Njemačke (Bundesnotarkammer BNotK) i Njemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju (Deutsche Stiftung für international rechtliche Zusammenarbeit e.V. – IRZ) je dana 9. aprila 2020. godine organizovala online seminar na temu – Prevencija pranja novca u notarijatu.

Kao proizvod dugogodišnje dobre saradnje sa njemčkim stručnjacima iz oblasti notarskog prava ovaj seminar je organizovan u cilju razmjene iskustava u borbi protiv pranja novca u njemačkom i crnogorskom notarijatu. Obzrom na važnost i ozbiljnost materije sprječavanja pranja novca, kao i situacija iz prakse sa kojima se notari susrijeću, ovaj seminar je bio od izuzetne važnosti.

Sa pozdravnim riječima obratili su se g. Igor Stijović – potpredsjednik Notarske komore Crne Gore, g. Richard Bock – član Sudskog savjeta i Generalni predstavnik Savezne notarske komore Njemačke za međunarodne poslove, g. Stefan Pürner – Rukovodilac Sektora za Jugoistočnu Evropu IRZ-a i g. Simon Kiunke, Vođa projekta IRZ-a. Naglašavamo da se po prvi put notarima obratio ambasador jedne strane države sa sjedištem u Podgorici, njemački ambasador g. Dr. Robert Weber.

Predavači su: g. dr. Andreas Bernert, notar iz Savezne notarske komore Njemačke, g. dr. Lovro Tomašić, notar i Ovlašćeni predstavnik Savezne notarske komore za međunarodne poslove, dok je gđa Evica Durutović, sutkinja Višeg suda u Podgorici – Specijalno Odjeljenje za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.