POTPISAN UGOVOR O SARADNJI PRAVNOG FAKULTETA INOTARSKE KOMORE CRNE GORE

Dana 25.12.2023. godine u Podgorici, potpisan je Ugovor o saradnji Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Notarske komore Crne Gore u cilju unapređivanja saradnje između ugovornih strana u oblasti pravnog obrazovanja, stručnog usavršavanja i naučnog rada.

Ugovorom je predviđeno da će Notarska komora svake godine na Dan Fakulteta, na svečanosti organizovanoj tim povodom, uručiti nagradu diplomiranom studentu master studija koji je u prethodnoj studijskoj godini  master studije Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore završio sa najvećom prosječnom ocjenom, ili se izdvojio izuzetnim  akademskim ili vannastavnim aktivnostima i rezultatima.

U ime Notarske komore Crne Gore ugovor je potpisao predsjednik Darko Ćurić a ispred Pravnog fakulteta prof.dr. Aneta Spaić, dekan fakulteta.