Prva online obuka notara na temu “primjena Smjernica o rodnoj ravnopravnosti u notarskoj praksi”

Notarska komora Crne Gore u saradnji sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), kancelarijom Otvoreni Regionalni Fond – Pravna reforma u Podgorici je dana 26. aprila 2021. godine organizovala prvu online obuku za notare na temu “Primjena smjernica o rodnoj ravnopravnosti u notarskoj praksi”.

Predavači-treneri su bili dr. Lovro Tomašić, notar i Ovlašćeni predstavnik Savezne notarske komore Njemačke za međunarodne poslove, g. Bojan Božović, pravni ekspert i g. Branislav Vukićević, predsjednik Notarske komore Crne Gore. Obuci je prisustvovao 21 notar, a prezentovani su primjeri iz prakse i postupanja notara u konkretnim situacijama.

Naredna obuka na ovu temu biće organizovana 6. maja 2021. godine, takođe online, putem Zoom aplikacije.