Raspisani izbori za organe Notarske komore

Upravni odbor Notarske komore Crne Gore je na sjednici održanoj 31.07.2019. godine donio Odluku o raspisivanju izbora za organe Notarske komore Crne Gore, shodno članu 43. Statuta Notarske komore Crne Gore i članu 29. Pravilnika o radu Skupštine Notarske komore Crne Gore.  

Raspisani su izbori za:  

– Predsjednika Notarske komore Crne Gore  

– Potpredsjednika Notarske komore Crne Gore  

– Članove Upravnog odbora Notarske komore Crne Gore  

– Članove Komisije za pregled finansijskog poslovanja  

Izborna Skupština Notarske komore Crne Gore će se održati 19. oktobra 2019. godine, dok postupak kandidovanja počinje 4. septembra 2019. godine i završava se 18. septembra 2019. godine, u kom roku su notari dužni dostaviti kandidature za izbor organa NKCG. 

Oduka o raspisivanju izbora br. 2449