SAOPŠTENJE NOTARSKE KOMORE POVODOM NAPADA NA NOTARKU SENJU BOŽOVIĆ

Notarska komora oštro osuđuje napad na notarku Senju Božović iz Cetinja prilikom postupanja u predmetu raspravljanja zaostavštine od strane naslednika u ovom postupku. Vinovnici ovog nemilog događaja su nasilno ulazili u notarsku kancelariju, otimajući predmet uz prijetnje i agresivno ponašanje prema notarki koje se počelo 11.marta a kulminiralo na današnji dan. Nažalost u ovakvom neprihvatljivom ponašanju pridružio se i jedan advokat.
Notarka je podnijela krivičnu prijavu Upravi policije protiv svih aktera ovog događaja.
Notarska komora očekuje od nadležnih državnih organa i Advokatske komore Crne Gore da u okviru svojih nadležnosti preduzmu sve potrebne mjere kako bi se zaštitila notarka i notarska profesija, kako se ovakvo nedozvoljeno ponašanje ne bi ponovilo.

Predsjednik Notarske komore Crne Gore
Darko Ćurić