Sastanak sa predstavnicima Uprave za nekretnine

Predsjednik Notarske komore Crne Gore, g. Darko Ćurić susreo se dana 20. marta 2024. godine sa v. d. direktorom Uprave za nekretnine, g. Markom Bulatovićem. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Sektora za Informacioni sistem Uprave za nekretnine.

Djelatnost katastra koji vrši upis i promjenu stvarnih prava na nepokretnostima, njihovo ažuriranje i digitalizacija su od suštinskog značaja za rad notara. Servis Uprave za nekretnine, koji omogućava elektronsko preuzimanje dokumenata od strane notara ubrzava proces ovjeravanja i obrade dokumenata, pruža veći nivo sigurnosti i zaštite podataka, a sve to zajedno podrazumijeva modernizaciju procesa rada notara i poboljšanje iskustva korisnika.

“Ključno je uspostaviti jasne smjernice i procedure za saradnju između notara i područnih jedinica Uprave za nekretnine u Crnoj Gori. Redovna komunikacija, dijeljenje informacija i usklađivanje procesa mogu značajno poboljšati efikasnost saradnje između ove dvije institucije.” istakao je vršilac dužnosti direktora Uprave za nekretnine, mr Marko Bulatović.

“Organizovanje seminara, obuka i radionica uz prisustvo predstavnika obje institucije može pomoći u boljem razumjevanju uloga i odgovornosti, kao i boljoj saradnji i efikasnosti u radu,” istako je Predsjednik Notarske komore Crne Gore.

Na ovom izuzetno važnom sastanku razjašnjena su sporna pitanja koja se pojavljaju u radu i saradnji notara i Uprave za nekretnine. Usaglašeni su stavovi i utvrđene smjernice za buduće postupanje, a sve u cilju unapređenja saradnje i ostvarivanja veće efikasnosti u poslovanju.