Seminar, hotel Palas, Petrovac 19. i 20. mart 2022.

Notarska komora Crne Gore je dana 19. i 20. marta 2022. godine u hotelu „Palas“ u Petrovcu organizovala seminar sa temama iz Međunarodnog privatnog prava, pravni poslovi sa elementom inostranosti, priznanje i izvršenje stranih notarskih akata i stanje u ovaoj oblasti u zakonodavstvu u regionu i u EU. Predavači na seminaru su bili prof. dr. Maja Kostić, prof. dr. Slavko Đorđević i notar Sefedin Suljević.

Drugog dana seminara učešće su uzeli predstavnici Uprave za državnu imovinu i katastar na čelu sa direktorom Kočom Đurišićem, direkotricom PJ Podgorica Slavicom Bobičić, predstavnicima IT sektora Mirjanom Ljumović i Slađanom Srbljanović kao i Slavkom Simovićem na temu elektronskog povezivanja notara i katastra.

Sa mnogobrojnim notarima, notarskim sradanicima i uveženim zvanicama organozovano je zabavno veče povodom odlaska u penziju dugogodišnjeg predsjednika Notarske komore Crne Gore Branislava Vukićevića.