SEMINAR NOTARSKE KOMORE CRNE GORE 8 I 9.04.2023. godine u Petrovcu

Dana 08. i 09.2023. godine Notarska komora Crne Gore je organizovala seminar u hotelu “Palas” u Petrovcu sa temama: “Hipoteka”, “Zajednička imovina bračnih I vanbračnih supružnika” I “Sprječavanje pranja novca I finansiranje terorizma”.

Prvog dana seminara izlaganje su imale: Katarina Đurđić, sudija Vrhovnog suda Crne Gore, na temu “Hipoteka“ i Ognjana Boljević, sudija Višeg suda u Podgorici na temu Zajednička imovina bračnih i vanbračnih supružnika”. Drugog dana seminara predavač na temu “Sprječavanje pranja novca I finansiranja terorizma” je bila Nataša Starovlah Knežević iz Uprave policije, Sektora za finansijsko obavještajne poslove.

Seminar je organizovan sa željom da okupi notare I notarske saradnike iz svih notarskih kancelarija radi sagledavanja mišljenja i diskusije na temu aktuelnih problema sa kojima se notari susreću u praksi kad su u pitanju svojinsko pravni odnosi, s akcentom na hipoteku, kao I odredbe Porodičnog zakona koje se odnose na zajedničku imovinu. Od značaja su bile prezentacije sudija sa primjerima iz sudske prakse koji će umnogome pomoći notarima u svom radu. Važna I korisna je bila prezentacija predstavnice FOJ-a u koja je ukazala na postupanje notara kad je u pitanju sprječavanje pranja novca I finansiranje terorizma, uz dalju spremnost da će na nekoj od sledećih obuka upoznati notare sa obavezama iz novih zakonskih rješenja koja su u skupštinskoj procedure.

Na kraju dana, a u duhu dosadašnjih druženja, zajedno sa svojim članovima i notarskim saradnicima, Notarska komora Crne Gore je svečanom večerom obilježila I odlazak u penziju dva notara: Haruna Adrovića iz Berana i Dragoljuba Strugara iz Podgorice, kojom prilikom su im uručeni prigodni pokloni uz zahvalnost na doprinosu razvoja notarijata u Crnoj Gori.