SEMINAR NOTARSKE KOMORE CRNE GORE U BIJELOJ

Notarska komora Crne Gore je organizovala seminar koji se održao 25. i 26. novembra 2023. godine u hotelu „Delfin“ u Bijeloj. Seminar je okupio notare i njihove saradnike s ciljem razmjene iskustava i edukacije o aktuelnim temama u oblasti notarijata.

Teme seminara su bile sljedeće:

  1. Predugovor o kupoprodaji nepokretnosti sa posebnim osvrtom na predugovor o kupoprodaji nepokretnosti u izgradnji 
  2. Predavač: Sutkinja Vrhovnog suda Crne Gore, Katarina Đurđić
  3. Digitalne ovjere
    • Predavači: Predsjednik Notarske komore Crne Gore, Darko Ćurić 

Rukovodioc IT sektora u CG Telekomu, Tanja Bokan

  1. Osvrt na Mišljenja Komisije za stručnu edukaciju notara
    • Članovi Komisije za stručnu edukaciju notara