Seminar za notare Notarske komore Republike Srpske

Pod pokroviteljstvom Notarske komore Republike Srpske dana 16. marta 2024. godine održan je seminar na temu primjene novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti koji je nedavno stupio na snagu i počeo da se primjenjuje. Predavači su bili istaknuti predstavnici Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine i Državne agencije za istrage i zaštitu.

Seminar je okupio značajan broj notara sa područja Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, pravnih stručnjaka i predstavnika pravosudnih institucija, što je doprinijelo izuzetno dobroj razmjeni znanja i iskustava.

S tim u vezi, a imajući u vidu iskustva notara Crne Gore po ovom pitanju, bili su pozvani Predsjednik NKCG, g. Darko Ćurić i član UO NKCG, g. Rade Jovanović. Oni su aktivno učestvovali u ovoj edukaciji i dali doprinos u diskusiji, davanju preporuka i razmjeni iskustva, koje crnogorski notari imaju prolazeći kroz primjenu ovog zakona, a sve u cilju unapređenja notarske prakse u regionu.